Iribov is een service laboratorium dat een breed pallet aan laboratoriumdiensten aanbiedt aan plantenveredelings- en vermeerderingsbedrijven. Het bedrijf heeft drie onderdelen, waarvan de belangrijkste is het weefselkweeklaboratorium voor vermeerdering van planten en projecten ter ondersteuning van veredeling. De twee andere groepen zijn analytische service en de teelt van planten in kassen. 

Iribov is een zelfstandig laboratorium, werkt alleen in opdracht en heeft geen eigen veredelings- of handelsactiviteiten. Hierdoor heeft Iribov geen last van belangenverstrengeling met haar klanten. Als servicebedrijf werkt Iribov voor grote en kleine bedrijven. Iribov werkt aan een brede reeks van gewassen; op dit moment meer dan 300. De hoofdvesting is in Heerhugowaard gesitueerd en twee productielocaties zijn gevestigd in Vinica in Noord-Macedonië en in Sogakope in Ghana. In de totale Iribov groep werken nu ca. 450 personen.