Weefselkweek Weefselkweek

Weefselkweek

De belangrijkste activiteit van IribovSBW is de weefselkweek van planten. Binnen het laboratorium worden technieken ontwikkeld om planten op kunstmatige voedingsbodems te kunnen vermeerderen.IribovSBW heeft binnen het laboratorium ervaring met ca 450 verschillende gewassen, ieder jaar komen daar enkele tientallen bij.

Bij weefselkweek worden onder steriele omstandigheden plantendelen op een speciale voedingsbodem geënt. De voedingsbodem bevat plantspecifieke groeistoffen waardoor de plantengroei gestuurd kan worden. De planten groeien uit in speciale klimaatcellen waar de temperatuur en lichtintensiteit zo optimaal mogelijk zijn in te stellen.

De meeste gewassen kunnen elke 4-8 weken opnieuw in stukjes gesneden worden voor verdere vermeerdering. Het vermeerderingsproces kent dus een relatief korte groeicyclus, waardoor het een ideale techniek is om in korte tijd grote aantallen planten te produceren.

De steriele laboratorium omstandigheden maken het mogelijk planten ziektevrij te maken en te houden, hetgeen een groot voordeel oplevert ten opzichte van de teelt buiten of in kassen.

Breeding Support

Breeding Support

Behalve voor vermeerdering is weefselkweek ook te gebruiken voor de ondersteuning van plantenveredeling. Bijvoorbeeld door specifieke cultuurtechnieken voor bijvoorbeeld embryo's of onbevruchte...
Productie

Productie

Weefselkweek productie is erg arbeidsintensief. Voor productie van grote aantallen weefselkweek planten zijn de arbeidskosten in Nederland te hoog om tegen landen met een lager loon te kunnen...
Virusvrij en gecertificeerd stock materiaal

Virusvrij en gecertificeerd stock materiaal

Via weefselkweek wordt vaak basismateriaal voor verdere grootschalige vermeerdering gemaakt. De eisen die aan dit uitgangsmateriaal worden gesteld zijn hoog: Het moet ziektevrij zijn en de...